Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁSOBY NAKOUPENÉ B

17. 3. 2009

 

 

ZÁSOBY

vlastní  výroby  zboží

-          nedokončená  výroba

-          polotovary  vl.  výroby

-          výrobky

-          zvířata

 


                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIÁL

a)      suroviny – jsou  hmoty,  které  při  výrobní  činnosti  přecházejí  do  výrobku  a  tvoří   

                        jeho  podstatu

b)   pomocné  látky -  jsou  hmoty,    které  netvoří  podstatu  výrobku

c)   provozovací  látky  -  jsou  nezbytné  pro  provoz  účetní  jednotky  jako  celku

d)      náhradní  díly -  slouží  k uvedení  hmotného  výrobku  do  původního  stavu

e)       obaly – slouží  k ochraně  zásob  při  přepravě  a  skladování  ( vratné  a  nevratné )

f)        DHIM  - účetní  jednotka  si  stanoví  vnitřním  předpisem,  že  bude  DHIM  evidovat 

                      jako  zásobu

 

 

VLASTNÍ  VÝROBY  ZBOŽÍ:

a)       nedokončená  výroba – je  produkt,  který  prošel  alespoň  jednou  výrobní  operací 

                                               a  není    mat.  ani  hotovým  výrobkem

b)       polotovary  - jsou   produkty,  které  ještě  neprošly  všemi  výrobními  operacemi  a 

                             musí  být  dokončeny  v dalším  výrobním  procesu  ÚJ

c)       výrobky – jsou  produkty,  které  prošly  všemi  výrobními  operacemi  a  technickou 

                        kontrolou, mohou  být  určeny  k realizaci  mimo  ÚJ

d)       zvířata – jsou  mladá  zvířata,  zvířata  ve  výkrmu (ryby),  kožešinová  zvířata,  

                       včelstvo,  hejna  slepic  a  krůt ,  kachen  a  perliček  

 

 

 

2.  OCEŇOVÁNÍ  MAJETKU

a)      cena  pořízení – je  to  fakturovaná  cena  bez  vedlejších  nákladů

b)      pořizovací  cena – cena  pořízení + vedlejší  náklady

c)      reprodukční  poř.  cena – cena  stanovená  odborným  odhadem

ve  vlastních  nákladech – jsou  to  náklady  přímé  a  nepřímé,  bez  pořízení  majetku

 

 

3.  ZPŮSOBY  ÚČTOVÁNÍ  ZÁSOB

 

Účtování  pořízení  a  výdeje  zásob  je  možno  uskutečňovat  podle  způsobu  A  nebo  B.

         Způsob  A – je  evidence  zásob  použitelné  ve  všech  účetních  jednotkách

         Způsob  B – mohou  použít  jen  ty  účetní  jednotky,  kterým  nebyla  stanovena     

                              povinnost  ověření  účetní  závěrky  auditorem

4.  ZÁKLADNÍ  ÚČTOVÁNÍ  MATERILÁLU

 

Způsob  B  používají  jen  některé  účetní  jednotky.  U  tohoto  způsobu  musí  být  vedena  podrobná  skladová  evidence.

Při  způsobu  B  se  v průběhu  účetního  období  na  účtech  111  a  112  neúčtuje  a  veškeré  nákupy  zásob  a  náklad  spojené  se  zásobami  jsou  účtovány  přímo  na  příslušném  nákladovém  účtě.  Při  způsobu  B  musí  zjišťovat  stav  zásob  v průběhu  účetního  období  prostřednictvím  skladového  účetnictví.  Při  způsobu  B  se  na  účtě  112 – Mat.  na  skladě  účtuje  jen  na  začátku  a  na  konci  roku.  Na  začátku  roku  se  zaúčtuje  jen  PS,  na  konci  roku  se  zaúčtuje  konečný  zůstatek,  který  se  zjistí  při  inventarizaci.  Na  tomto  účtě  se  také  na  konci  roku  zaúčtuje  převod  PS  do  nákladů,  který  chápeme  jako  spotřebu  mat.

 

 

221 – BÚ                     321 – Dodavatelé              501 – Spotřeba  mat.      112 – Mat. na skladě

  výpis - úhrada

fa  od  dodavatele

          převod

379 – Jiné  závazky

     JCD - clo

221 - BÚ

výpis - výběrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.  AKTIVACE  MAT.  A  DOPRAVY

 

621 – Aktivace  materiálu                                         501 – Spotřeba  materiálu

VÚD – výroba  mat.  ve  vlastní  režii

622 – Aktivace  vnitro.  služeb                                 501  - Spotřeba  materiálu

VÚD – vlastní  doprava