Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEPŘÍMÉ DANĚ

17. 3. 2009

   

 

Účtování daně z přidané hodnoty

 

Přidaná hodnota = mzdy a zisk, rozdíl mezi VS (vstupy) a VÝ (výstupy)

 

VS (nákup materiálu, energie, služby, odpisy) → PŘID. HODNOTA (mzdy, zisk) → (prodej výrobků)

 

§  je to nepřímá daň, tj. daň pro stát vybírají plátci daně, je placena konečným spotřebitelem v ceně výrobků

§  účet využívají registrovaní plátci DPH, vyjadřuje pohledávky a závazky vůči FÚ

§  na konci úč. období vyhotovíme daň. přiznání – porovnáním daní na VS (MD) a na VÝ (Dal) se zjistí daňová povinnost nebo nadměrný odpočet

 

- daň na VS = přijatá zdanitelná plnění (odpočet daně), platí u FAP a PPD

- daň na VÝ = uskutečněná zdanitelná plnění (daňová povinnost), platí u FAV a VPD

 

Účtování daně

 

FAV – prodej výrobků                                                                      311                  / 601, 343

FAP – nákup výrobků                                                           123, 343          / 321

 

nárok na nadměrný odpočet (DPH VS > DPH VÝ)               378                  / 343

vrácení nadměrného odpočtu                                                221                  / 378

 

daňová povinnost (DPH VS < DPH VÝ)                               343                  / 379

odvod daňové povinnost FÚ                                                 379                  / 221               

 

 Účtování spotřební daně

 

§  je to nepřímá daň, tj. daň pro stát vybírají plátci daně, je placena konečným spotřebitelem v ceně výrobků

§  je to selektivní daň, tj. týká se vybraných druhů výrobků (benzin, líh, pivo, víno, kuřivo)

§  předmětem daně jsou výrobky vyrobené v tuzemsku a výrobky do tuzemska dovezené

§  základem daně je množství vyrobených či dovezených výrobků v měrných jednotkách

§  zdaňovacím obdobím je 1 měsíc a také se za 1 měsíc platí

§  spotřební daň je součástí základu pro výpočet DPH

 

Účtování daně

 

daň na VÝ (FAV)                                                      daň na VS (FAP)

 

prodejní cena  1 000   ---        / 601,604                    cena pořízení   1 000   131      / ---

spotřební daň     200   ---        / 345                           spotřební daň     200   345      / ---

DPH 22 %          264   ---        / 343                           DPH 22 %          264   343      / ---

cena celkem    1 464   311      / ---                              cena celkem    1 464   ---        / 321

 

nárok na nadměrný odpočet                           378                  / 345

vrácení nadměrného odpočtu                         221                  / 378

 

daňová povinnost                                           345                  / 379

odvod daňové povinnost FÚ                          379                  / 221

 

 Ostatní daně a poplatky

 

§  účtujeme o daních spotřebních, z nemovitostí, silniční, z dědictví a darování, z převodu nemovitostí

§  je nutná analytická evidence podle jednotlivých daní

 

§  daňovým N je silniční daň

§  daňovým N je daň z nemovitostí a z převodu nemovitostí (v tom období ve kterém byla zaplacena, pokud    je zaúčtován předpis a daň uhrazena nebyla, pak je to připočitatelná položka k základu daně)

§  nedaňovým N je daň dědická a darovací

 

Účtování daně

 

předpisy          - silniční daň                                                  531 / 345

                        - daň z nemovitostí                                         532 / 345

                        - dědická, darovací, z převodu nemovitostí    538 / 345

 

úhrada příslušné daně nebo úhrada zálohy                            345 / 221

 Účtování dotací

 

- dotace jsou nenávratně poskytnuté peněžní prostředky ze SR (346) či obecních a krajských rozpočtů (347)

- účtujeme o poskytnutých dodacích

 

a) provozní dotace     - na úhradu provozních nákladů, poskytnuté dotace se účtují jako provozní výnos

                                   - čerpání dotace je nákladem, má neutrální dopad na HV

 

nárok na dotaci                       346,347           / 648

úhrada dotace             221                  / 346,347

 

b) investiční dotace    - na úhradu pořízení dlouhodobého majetku

                                   - dotace snižuje VC pořizovaného majetku, snižuje odpisy, tj. zvyšuje HV

 

nárok na dotaci                       346,347           / 042

úhrada dotace             221                  / 346,347

 

            nebo                - na kapitálové dovybavení (zvýšení vl. kapitálu)

                                   - dotace může být použita na různé účely, pokud je čerpána tak se snižuje HV

                                   - nejvýhodnější dotace

 

nárok na dotaci                       346,347           / 413

úhrada dotace             221                  / 346,347

 

Všechny dotace jsou poskytovány za splnění určitých podmínek, při jejich nedodržení musí být dotace vrácena.