Jdi na obsah Jdi na menu
 


Management - organizování

 

-        management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a dosahují vybraných cílů.

 

-        management je proces plánování, organizování, vedení a kontroly organizačních činností zaměřených na dosažení cílů.

 

Organizování

-        je to proces vytváření účelné struktury, uspořádávání prvků a činností v soustavách.

 

Organizační schéma

-        grafické zobrazení organizační struktury, které vyjadřují vztahy nadřízenosti, podřízenosti a rovnocennosti.

 

Stupeň řízení

-        množství podřízených pracovníků, které musí nadřízený zvládnout. O počtu stupňů řízení rozhodují samotné organizace.

4. Podnik

3. Závod

2. Provoz

1. Dílna

 

 

 

 

 

 

 

Rozpětí řízení

-        konkrétní počet podřízených, které je schopen nadřízený pracovník efektivně řídit.

-       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokud bude počet podřízených velký » Široké rozpětí řízení (plochá organizační struktura).

 

 

 

 

 

 

 

+   -   vedoucí jsou nuceni přenést své pravomoci na podřízené.

-     musí být vytvořeny kvalitní plány.

-     kvalitně vybraní podřízení.

 

-   -   je nutno najít mimořádně schopné manažery.

-     častá ztráta přehledu u vedoucích pracovníků.

-     přetížení vedoucí mají sklon k odkládání rozhodnutí.

 

Úzké rozpětí řízení

-       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je zde malý počet podřízených (označujeme jako strmá organizace).

 

 

 

 

 

 

 

 

+   -     vedoucí mají více času na pokyny a na kontrolu.

-     rychlá a častá komunikace mezi přímými nadřízenými a podřízenými.

 

-   -   velký počet organizačních úrovní » vyšší náklady na řízení.

-     vedoucí mají tendenci přímo vstupovat do činnosti svých podřízených.

 

Základní formy vnitřního uspořádání podniku

 

1)    Liniová organizační struktura

-        je převzata z armády.

-        je zde princip jediného odpovědného vedoucího, to znamená, že každý podřízený má pouze jednoho nadřízeného, který mu může ukládat úkoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       +   -   jasné vztahy nadřízenosti a podřízenosti.

-     velká pružnost řízení.

 

       -   -   malá odbornost řízení.

 

2)    Funkční organizační struktura

-        je založena na specializaci organizačních útvarů podle funkcí.

-        vedoucí pracovníci jsou specialisté, což přispívá k odbornosti řízení.

Ředitel

Vedoucí ekonom

Vedoucí technolog

Vedoucí obchodu

 

 

 

 

 

 

      -   -    křížení příkazů.

 

3)    Liniově štábní organizační struktura

-        spojuje liniovou a štábní složku řízení.

-        štáb je tvořen speciálními managery, čímž je zajištěna odborná úroveň informací.

-       

3

4

5

6

2

1

ŠTÁB

 

ŠTÁB

 

ŠTÁB

ŘP 1

ŘP 2

ŘP 3

ŘP 4

ŘZ 2

ŘZ 1

ŘEDITEL

rozhodování je v kompetenci liniových řídících pracovníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)    Divizní struktury

-        tvořena jednotlivými útvary, které jsou relativně samostatné, a nazýváme je divize.

-        o základních strategických otázkách rozhoduje řízení společnosti.

 

Úsek Německo

Úsek Japonsko

…….

President společnosti

Dílna elektrotechniky

Dílna auto

Dílna sklo

Dílna válce